Противопожарни системи

Системата за противопожарна защита е от съществено значение за всеки тип сграда. Изборът на използваната система се основава на фактори като вида на сградата, компонентите й, типа помещения и приложението на самата сграда.

Подборът на правилния вид противопожарна системата е много важен. ЕВИ – 08 ще ви помогне и напътства в целия процес на изграждане и пускане в експлоатация.

Нови технологии

Използваме най – съвременна техника, одобрена и препоръчана от водещите фирми в бранша.

ИЗБЕРЕТЕ КАЧЕСТВО И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ.