Аварийно осветление

Целта на аварийното и евакуационно осветлението е да се освети посоката на евакуационния път по цялата му дължина, за да се осигури преминаване до и през изходите, отвеждащи до безопасно място, да осигурява осветяването на противопожарните кранове, сигнални бутони и др., да осигури безпрепятствено извършване на действията, свързани с безопасността на хората и имуществото при аварийни условия.

Аварийно осветление е предвидено да се използва, когато захранването за нормалното осветление отпадне. ЕВИ – 08 е запозната с всички законови и нормативни изисквания за изграждането на цялостно аварийно осветление.

До Вас

ЕВИ – 08 гарантира със своето име и авторитет за спазването на всички до едно правила за поставяне и пускане в експлоатация на аварийно осветление.

Изберете КАЧЕСТВО и ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ на ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ.